Badania naukowe w symulacji medycznej

Szkolenie skierowane jest dla pracowników CSM i kadry dydaktycznej zainteresowanej prowadzeniem badań naukowych w Centrum Symulacji Medycznej. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się między innymi jak mogą wykorzystać potencjał centrów symulacji do prowadzenia badań naukowych, jakie są możliwości i ograniczenia związane z prowadzeniem takich badań, a także uzyskają wiedzę praktyczną z zakresu:

  • zarządzania badaniami od pomysłu do publikacji,
  • zasad konstruowania zespołów badawczych,
  • źródeł finansowania i metod pozyskiwania środków,
  • doborem odpowiednich narzędzi oraz metod badawczych do zdefiniowanych celów.