Przygotowanie i prowadzenie egzaminów OSCE

Egzamin OSCE (Objective Structured Clinical Examination), czyli Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny, jest narzędziem oceny umiejętności klinicznych. Jest najczęściej stosowaną metodą w ewaluacji efektów kształcenia studentów. W czasie kursu uczestnicy nauczą się od strony praktycznej jak prawidłowo zaplanować i przeprowadzić egzamin OSCE.

Główne cele szkolenia:

 • zapoznanie się z zasadami planowania, organizowania i przeprowadzania egzaminów OSCE,
 • zasady weryfikacji wiedzy u osób dorosłych,
 • tworzenie scenariuszy egzaminacyjnych i kart oceny,
 • ustalanie zakresu egzaminu i metodologii oceny,
 • zasady korzystania z symulatorów i trenażerów podczas egzaminu OSCE,
 • rola i współpraca pacjenta standaryzowanego z prowadzącym podczas egzaminu OSCE,
 • zastosowanie technik audio-video podczas egzaminu OSCE,
 • zastosowanie zaawansowanych egzaminacyjnych systemów IT na potrzeby egzaminów OSCE,
 • prowadzenie oraz archiwizowanie dokumentacji podczas egzaminu OSCE,
 • przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych,
 • pacjent standaryzowany podczas egzaminu OSCE,
 • komunikacja przed, po i w trakcie egzaminu OSCE.

Forma realizacji szkolenia:

 • Szkolenie stacjonarne w Rzeszowie, z wykorzystaniem infrastruktury, sprzętu oraz systemu a-v i do zarządzania organizatora. Szkolenie trzydniowe, prowadzone przez osoby z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym i szkoleniowym w zakresie symulacji medycznej oraz organizacji egzaminów OSCE. Aby zachować wysoką jakość i skuteczność szkoleń, zajęcia odbywają sie w małych grupach teoretycznych i praktycznych.
 • Szkolenie w siedzibie Zamawiającego, z wykorzystaniem sprzętu oraz infrastruktury Zamawiającego. Szkolenie może być jednodniowe przypominające, dwudniowe poszerzające lub trzydniowe, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Aby zachować wysoką skuteczność szkoleń, sugerujemy nie większe niż 8-osobowe grupy szkoleniowe.
 • Szkolenie w formie zdalnej, z wykorzystaniem najnowszych technik teleedukacyjnych, takich jak: kursy e-learningowe z rozbudowaną formą graficzną oraz filmową, interaktywne sesje symulacyjne na żywo z czynnym udziałem kursantów.