Szkolenie podstawowe dla instruktorów symulacji medycznej

Szkolenie podstawowe dla instruktorów symulacji medycznej przeznaczony jest dla osób, które rozpoczynają pracę z wykorzystaniem symulacji medycznej niskiej i pośredniej wierności w edukacji studentów. Treści szkoleń oraz instruktorzy są dobierani indywidualnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego oraz od specjalizacji danego kierunku.

Główne cele szkolenia:

 • zapoznanie z podstawowymi zasadami uczenia osób dorosłych metodą symulacji medycznej,
 • rodzaje symulacji medycznej,
 • organizacja pracy i wyposażenie sal symulacyjnych,
 • poznanie ogólnych zasad działania sprzętu wykorzystywanego podczas prowadzenia zajęć metodą symulacji,
 • omówienie poszczególnych etapów pracy instruktora symulacji medycznej,
 • zapoznanie z podstawowymi zasadami pisania scenariuszy symulacyjnych,
 • wprowadzenie do prowadzenia zajęć z zakresu symulacji medycznej z wykorzystaniem symulowanych scenariuszy klinicznych,
 • zapoznanie z podstawowymi zasadami konstruowania informacji zwrotnej i debriefingu,
 • przygotowanie do prowadzenia oceny wiedzy i umiejętności studentów.

Forma realizacji szkolenia:

 • Szkolenie w CSM w Rzeszowie z wykorzystaniem sprzętu oraz infrastruktury organizatora. Szkolenie może być jedno-, dwu- lub trzydniowe, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Szkolenia odbywają się w małych grupach szkoleniowych zapewniających wysoką skuteczność szkolenia.
 • Szkolenie w siedzibie Zamawiającego, z wykorzystaniem sprzętu oraz infrastruktury Zamawiającego. Szkolenie może być jedno-, dwu- lub trzydniowe, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Aby zachować wysoką skuteczność szkoleń, sugerujemy nie większe niż 8-osobowe grupy szkoleniowe.
 • Szkolenie w formie zdalnej, z wykorzystaniem najnowszych technik teleedukacyjnych, takich jak: kursy e-learningowe z rozbudowaną formą graficzną oraz filmową, interaktywne sesje symulacyjne na żywo z czynnym udziałem kursantów.