Tworzenie scenariuszy i kart oceny

Szkolenie Tworzenie scenariuszy i kart oceny jest dedykowany dla nauczycieli, którzy mają już doświadczenie w zakresie pośredniej i wysokiej wierności. Całość kursu poświęcona jest pisaniu scenariuszy symulacyjnych i kart oceny studenta. Treści szkoleń oraz instruktorzy są dobierani indywidualnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego oraz od specjalizacji danego kierunku.

Główne cele szkolenia:

 • zapoznanie z zasadami, elementami składowymi i etapami tworzenia scenariuszy symulacyjnych,
 • proces planowania symulacji i testowania scenariuszy,
 • przygotowywanie scenariuszy i kart oceny pod kątem efektów uczenia się,
 • oprogramowanie symulatorów wysokiej wierności – możliwości i ograniczenia,
 • wykorzystanie skryptów do tworzenia scenariuszy symulacyjnych,
 • współpraca z personelem technicznym,
 • tworzenie scenariuszy na symulatorach wysokiej wierności,
 • pisanie scenariuszy w oparciu o wykorzystanie infrastruktury do debriefingu,
 • zarządzanie scenariuszami symulacyjnymi w systemie IT Centrum Symulacji,
 • dobrze przygotowane karty oceny (checklisty) – jak je konstruować?

Forma realizacji szkolenia:

 • Szkolenie stacjonarne w Rzeszowie, z wykorzystaniem infrastruktury, sprzętu oraz systemu a-v i do zarządzania organizatora. Szkolenie trzydniowe, prowadzone przez osoby z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym i szkoleniowym w zakresie symulacji medycznej oraz organizacji egzaminów OSCE. Aby zachować wysoką jakość i skuteczność szkoleń, zajęcia odbywają sie w małych grupach teoretycznych i praktycznych.
 • Szkolenie w siedzibie Zamawiającego, z wykorzystaniem sprzętu oraz infrastruktury Zamawiającego. Szkolenie może być jednodniowe przypominające, dwudniowe poszerzające lub trzydniowe, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Aby zachować wysoką skuteczność szkoleń, sugerujemy nie większe niż 8-osobowe grupy szkoleniowe.
 • Szkolenie w formie zdalnej, z wykorzystaniem najnowszych technik teleedukacyjnych, takich jak: kursy e-learningowe z rozbudowaną formą graficzną oraz filmową, interaktywne sesje symulacyjne na żywo z czynnym udziałem kursantów.